Category Archives: Desenvolupament

Think Big Schools desperta l’esperit emprenedor en els joves

think_big_schools_logo

Torre Telefónica, la seu de la Companyia a Catalunya, ho és també de les idees sobre les que estudiants d’entre 14 i 18 anys treballen durant unes sessions dedicades a l’emprenedoria i les competències digitals dins del programa Think Big Schools.

Think Big Schools és un programa de Fundación Telefónica que té per objectiu despertar en els més joves l’actitud emprenedora, animant-los a armar un projecte social basat en el món digital.

Es tracta que l’alumne focalitzi una problemàtica social i n’extregui possibles solucions. Un cop escollit el projecte, els voluntaris Telefónica tutoritzen els estudiants en la realització d’un pla d’empresa, explicant-los com dur-lo a terme i donar-li viabilitat. Es transmet també als alumnes la importància d’una bona execució de la presentació, amb la finalitat d’obtenir suport financer o col•laboradors, com sponsors o personal per treballar-hi.

Els estudiants reben formació per crear un portal web sobre la seva idea, adquirint aptituds digitals com un bon ús del codi html i estils CSS. La presentació final del projecte la duran a terme amb el seu propi web com a suport visual i expositor de cadascuna de les seves idees innovadores.

Think Big Schools és la porta d’entrada al projecte Think Big Joves, espai a través del qual s’ofereix una experiència única que deixa als participants preparats per dur a terme la seva idea al costat de mentors, comptant amb el finançament que ofereix Fundación Telefónica als projectes més innovadors.

Think Big Schools, Fundación Telefónica

Vídeo Think Big Schools